سخن آشنا

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: سخن آشنا
نویسنده: علی اعوانی
ناشر: انتشارات آجا
تاریخ نشر: ۱۳۸۷

این کتاب حاصل دو سخنرانی از امیر سرتیپ ناصر آراسته است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، افتخار شاگردی شهید صیاد شیرازی را داشته و بعد از انقلاب نیز همواره و در همه جا دوش به دوش وی حضور داشته و همراه او بوده است.این کتاب در بر گیرنده مشاهدات، تجربیات، دانسته های نظامی و آموخته های وی از بزرگمردانی چون صیاد شیرازی است.