آزادی خرمشهر (خاطرات شهید صیاد شیرازی)

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان کتاب: آزادی خرمشهر (خاطرات شهید صیاد شیرازی)
نام نویسنده: سعید فخرزاده، احمد دهقان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶

«آزادی خرمشهر»، کتابی است به روایت سپهبد شهید علی صیادشیرازی. کتاب با روایت چگونگی انجام عملیات فتح المبین و پیروزی در این عملیات آغاز می‌شود. در این قسمت شهید صیادشیرازی، سازمان قرارگاههای عملیات بیت‌المقدس را نام می‌برد و ویژگی‌های عملیات بیت المقدس را بیان می‌کند. مراحل انجام این عملیات نیز از مواردی است که ناگفته نمی‌ماند. قسمت بعدی، آزادی خونین شهر است.
راهکارهای آزادی خونین شهر و انتخاب نیروها برای انجام این عملیات، از نکات بارزی است که در این قسمت موارد بررسی قرار می‌گیرد. قسمت پایانی کتاب هم درباره پیام تاریخی حضرت امام‌خمینی(ره) درباره فتح خرمشهر است. این پیام در دو قسمت بیان شده است. مطلب دیگری که در این قسمت بررسی می‌شود حمله اسرائیل به جنوب لبنان است. نیروهای ایرانی برای دفاع به لبنان اعزام می‌شوند.
اما امام خمینی‌(ره) با درایت، دستور به بازگشت آن‌ها می‌دهد.
آزادی خرمشهر در ۴۰ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.