آرام تر از همیشه

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: آرام تر از همیشه
نویسنده: شمس خسروی
ناشر: نشر آجا
تاریخ نشر: ۱۳۸۷

این کتاب داستان واره ای از زندگی شهید علی صیاد شیرازی است؛ آنان که برگ سبز اقامت در دیار عند ربهم یرزقون را از یار گرفته و در جمع گروه راضیه مرضیه به سوی بهشت رضوان شتافتند.