کیفیت شهادت شهید مظلوم


لکه‌های نور رفته رفته از متن آسمان می‌رفت ، شهر بزرگ خروش روز را به سکوت شب سیاه می‌سپرد و تاریکی تن تیره خود را بر خیابانهای شهر می‌کشید .

سوسوی کم رنگ چراغها و صداهای گنگ شبانه، پایان روز را خبر می‌داد . شهر بزرگ ، تبدار و خسته دقایق فاجعه را انتظار می‌کشید . در مرکز شهر و در محل ساختمان حزب جمهوری اسلامی ثانیه‌ها با شتاب سپری می‌شد ، چهره‌های آرام دولتمردان و رهبران حزب در فضای نیمه روشن ساختمان بیانگر ایمانی شگرف بود. بانگ رسای رهبر حزب در فضای تالار می‌پیچید و چشمها و نگاهها را در جذبه‌ای جادوئی فرو می‌برد . انگار این فریاد رسای رهبر حزب جمهوری اسلامی آوای پرخروش همه رنج دیدگان بود "آقای ریگان این ملت تن به سازش با تو نخواهد داد . ما بهای استقلال را می‌پردازیم و شهادت ما بهای استقلال ماست".

و دقیقه‌ای بعد صدای سهمگین انفجار بمب در مرکز شهر قلبها را لرزاند . سقف سالن با تکه تکه شدن قطعات بمب بر سر دولتمردان آوار شد و تل بلند خاک پیکرهای زخمی و اجساد تکه تکه شده دولتمردان را پوشاند . ناگاه شهر در ماتم و بهتی عظیم فرو رفت و چهره‌های مصمم و خشمگین با گامهای شتاب آلود و مشت گره کرده به مقر حزب هجوم آوردند و سرود خوانان فریاد زدند : آمریکا ، آمریکا ننگ به نیرنگ تو ، خون شهیدان ما می‌چکد از چنگ تو ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر آمریکا .

شب ۷ تیر ماه ۱۳۶۰ یکبار دیگر ددمنشان جهانخوار بر قامت استوار مردان خدا از پشت خنجر کوفتند و بگمان خود کوشیدند که میدان را تهی کنند و قامت استوار ملتی را که چنین بپا خاسته است در هم شکنند . اما هر قطره خونی که چکید گواه پایدار جنایت جهانخواران شد و هر مردی که در خون غلطید هزار مرد ، استوارتر و مصمم تر راهی میدان کرد . میدانی که نیروی اهریمنی باطل در برابر حق جز شکست ره بجائی نخواهد جست .

آفرین ملتها بر چنین مردانی که با خون خود مهر شرافت بر سند سرافرازی یک ملت کوبیدند و در راه آرمانشان به شهادت رسیدند ، روحشان شاد ، راهشان پایدار .

حدود ساعت ۲۱ و ۷ دقیقه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ ، دو بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار تمامی سقف ساختمان فرو ریخت و موجب به شهادت رساندن شهید مظلوم آیت‌ا... دکتر سید محمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از شخصیتهای سیاسی مذهبی گردید بدنبال شهادت این رهروان راستین امام امت ایران سراسر شیون و غوغا شد و میلیونها نفر به خیابانها ریخته و از سوی هزاران حزب ، گروه ، سازمان و انجمن مراسم سوگواری برقرار شد . و با ارسال تلگرامهایی بحضور رهبر عالیقدر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت امام خمینی مدظله العالی این جنایت تاریخی را تبریک و تسلیت عرض نمودند.