دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ارائه مقاله و سخنرانی پروفسور خطاب استاد و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات مبارزه با تروریسم دانشگاه موناش ملبورن استرالیا در پنل علمی روز اول کنگره بین المللی 17000شهید ترور با موضوع "مسائل حل نشده خاورمیانه، ریشه علت تروریسم در منطقه"

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان