مریوان کردستان

  • شهید غلامرضا صادقیان‌هامانه

    Sadeqian

    شهید غلامرضا صادقیان‌هامانه سال 1341 در میبد متولد شد. کارگر بود، اخلاقی نیکو و پسندیده داشت. باشروع جنگ تحمیلی و ناامنی در غرب کشور به آنجا رفت و سرانجام در 1 بهمن 1359 در منطقه‌ی عملیاتی مریوان کردستان مورد اصابت چندین ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید.

    زندگی نامه شهید غلامرضا

    ...
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31