شهید مطهری

  • 13990212000194 Test PhotoN

    ساعات پایانی روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ یکی از اعضای گروهک تروریستی فرقان، استاد آیت‌الله مرتضی مطهری را پس از پایان جلسه و خارج شدن از منزل یدالله سحابی در تاریکی شب در کوچه پارک امین‌الدوله از کوچه‌های فرعی خیابان فخرآباد تهران با شلیک مستقیم گلوله به سر به شهادت رساند. جوانی که با اتومبیل از این منطقه عبور می‌کرد، پیکر غرقِ خونِ ایشان را دید و به بیمارستان طُرفه رساند اما کار از کار گذشته بود و گلوله کار خودش را کرده

    ...
  • Forghanmonafeghبه مناسبت سالگرد شهادت شهید مطهری به دست گروهک فرقان و روز معلم

    ارتباط گروهک فرقان و سازمان تروریستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در سال های اخیر یکی از مسایلی است که در  جریان بازگویی خاطرات برخی از فعالان سیاسی دوباره مطرح شده است. برخی به دلیل شباهت هایی که بین هر دو گروه وجود دارد، عنوان می کنند که منافقین در ابتدای انقلاب اسلامی ترجیح می داد که به صورت عملی فعالیت تروریستی  نداشته و ظاهر خود را حفظ کند از این رو از

    ...