آن هایی که ما را کشتند

01_1736669521
نام محصول : عملیات انتحاری نوع لوح فشرده: DVD سیستم عامل: ویندوز پلتفورم برنامه : Flash زبان : فارسی دیسک: یک عدد توضیحات : در مستند آنهایی که مارا کشتند به بررسی تاریخچه منافقین از قبل از انقلاب پرداخته می شود و همچنین به بازگویی اتفاقات دهه 60 پرداخته می شود اسنادی که در این مستند ارائه می شود هر انسان آزاده ای را به این نتیجه می رساند که دستگاه قضایی کشور چاره ای جز اجرای حکم اعدام برای اعضای منافقین نداشتند. این مجموعه از شبکه استانی، استان خراسان رضوی ویژه برنامه گرا پخش شد.  
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان