رایه النفاق

_58855709
نام محصول : رایه النفاق نوع لوح فشرده: DVD پلتفورم برنامه : mp4 زبان : عربی دیسک: یک عدد توضیحات : سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ادعا می کند پس از سرنگونی رژیم صدام در عراق، از فاز عملیات تروریستی و مسلحانه فاصله گرفته است. اما آیا کسی هست که جنایت های این گروهک را در ایران و عراق به یاد نیاورد؟ پاسخ خون های ریخته شده ۱۲۰۰۰ ایرانی و ۲۵۰۰۰ عراقی را چه کسی خواهد داد و آیا این ادعای منافقین، مسئولیت آنان را در ارتکاب این جنایات نادیده خواهد گرفت؟
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان