غرب زدگی و تحجر

gharbzadegi
2.500 تومان

موجود نمي باشد

نام محصول : غرب زدگی و تحجر

نوع لوح فشرده: DVD

پلتفورم برنامه : mp4

زبان : فارسی

 دیسک: یک عدد

توضیحات :

سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی در همایش بزرگ بصیرت ویژه معلمین استان خراسان رضوی است که در سه بخش کلی با نام های جاذبه سازی ، دافعه سازی وتحجر  تقسیم بندی شده که به بررسی تفاوت جنگ نرم وسخت ، اقدامات دوطیف غرب زده ومتحجر ، مشخصات جریان تحجر وهمچنین ولایتی های بی دین پرداخته شده است .

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان