نشریه الکترونیکی راه نما1-14

rahnama

نام محصول : نشریه الکترونیکی راه نما

نوع لوح فشرده: DVD

سیستم عامل: ویندوز

پلتفورم برنامه : Flash

زبان : فارسی

دیسک: یک عدد

توضیحات :

مجموعه کاملی از شماره های منتشر شده نشریه راه نما ( نخستین نشریه مطالعات تروریسم) بصورت الکترونیکی برای مطالعه محققان و پژوهشگران

14 شماره از این نشریه به چاپ رسیده که دارای عناوینی چون:

باید بروند ماه نامه شماره 1

شاهزاده تاریکی ماه نامه شماره 2

نئوبعثی ها ماه نامه شماره 3 و 4

القاعده ماه نامه شماره 5 و 6

تلاش برای بی آینده کردن نظام ماه نامه شماره 7

تجزیه طلبی ماه نامه شماره 8

منافقین در اسناد بین المللی ماه نامه شماره 9

تروریسم دولتی آمریکا ماه نامه شماره 10

پرونده سیستان وبلوچستان ماه نامه شماره 11

ویروس فراگیر تکفیر ماه نامه شماره 12

افشاگر ماه نامه شماره 13

منافقین در اسناد بین الملل ماه نامه شماره 14

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان