ارمغان چته‌ها

armaghan

نام محصول : ارمغان چته ها

نوع لوح فشرده: DVD

پلتفورم برنامه : mp4

زبان : فارسی

دیسک: یک عدد

توضیحات :

اعضای پ.ک.ک و پژاک اولین هسته از قربانیان فرقه تروریستی هستند. سران فرقه در مسیرتبدیل شدن ‏اعضای خود به تروریست، ابتدا عواطف و احساسات انسانی آنها را کشته‌اند وبعد اعضای خانواده، دوستان ‏و آینده را از آنها گرفته‌اند و اگر نتوانند خود را از این مرحله هولناک نجات دهند، مرگی فجیع پایان ‏زندگی آنها خواهد بود. ایدئولوژی پ.ک.ک و پژاک همان ایدئولوژی پوسیده و منسوخ کمونیستی است که ‏از ابتدای تاسیس تا کنون بر این گروه مستولی یافته است‎.‎

پژاک و پ.ک.ک از حیث ماهیت فرقه‌ای و رفتار تشکیلاتی، شباهت زیادی با منافقین دارند. از مهمترین ‏نقاط مشترک، تلاش این دو فرقه قرارگرفتن در مسیر همسو با سیاست‌های کینه توزانه آمریکا برعلیه ‏ملت ایران است که زمینه ساز ارتباط این دو فرقه بایکدیگر شده است. ‎پ.ک.ک و پژاک دینداری را برای ‏اعضای خود ممنوع کرده‌اند. بنحوی که اوجالان کتاب‌های آسمانی را تراوشات ذهنی پیامبران می‌داند‎.‎

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان