شورش نافرجام

123

نرم افزار شورش نافرجام

پلتفورم: Flash

سیستم عامل: ویندوز

نرم افزار شورش نافرجام به قیام مسلحانه سازمان مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران می پردازد، پیشینه، زمینه ها و چرایی ورود به فاز مسلحانه و همچنین اسناد این واقعه در این نرم افزار موجود می باشد

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان