کانون های شورشی

بارگزاری در :  16-Sep-2018
بازدید :  41905
به روزرسانی توسط :  admin
+ Add To
کد الصاق فيلم Iframe گزارش
"کانون های شورشی" عنوانی است که منافقین به هواداران و فریب خوردگان خود در کشور اتلاق می کند. وظیفه اعضای این کانون ها همانگونه که از نامشان پیداست، حضور در اجتماعات و اعتراضات عمومی و به آشوب کشیدن و منحرف ساختن این اجتماعات به سمت و سوی شورش و رفتارهای خشونت آمیز است. این روش جدید تروریستی گروهک مجاهدین خلق است جهت ناآرام ساختن و به آشوب کشاندن هرگونه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیزی است که از سوی مردم تشکیل می شود.
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان