پنجاه سال بعد

بارگزاری در :  15-Jun-2019
بازدید :  332
به روزرسانی توسط :  admin
+ Add To
کد الصاق فيلم Iframe گزارش

مستند پنجاه سال بعد، به تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در زمان تقی شهرام و چگونگی ترور شریف واقفی و صمدیه لبافدر آن زمان می پردازد، این مستند با کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی سیانور نیز به گفتگو نشسته است

شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
تاریخ : 1358/03/02
3
6
تاریخ : 1358/03/06
8
تاریخ : 1358/03/08
11
تاریخ : 1358/03/11
12
تاریخ : 1358/03/12
19
تاریخ : 1358/03/19
20
تاریخ : 1358/03/20
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان