مستند مجاهدین خلق تولید شبکه بی بی سی

بارگزاری در :  24-Jan-2017
بازدید :  2385
به روزرسانی توسط :  admin
+ Add To
کد الصاق فيلم Iframe گزارش
مستند تهیه شده توسط شبکه بی بی سی که به بررسی ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) می پردازد.
توضیح: این مستند مربوط به زمانی است که منافقین هنوز در لیست تروریستی ایالات متحده قرار داشتند و پادگان اشرف نیز همچنان در اختیار آنها قرار داشت.
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31

تصاویر تصادفی

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان