داستان یک پایان - پایان یک رویا

بارگزاری در :  3-Apr-2017
بازدید :  919
به روزرسانی توسط :  admin
+ Add To
کد الصاق فيلم Iframe گزارش
قسمت ششم و پایانی مستند داستان یک پایان به روش های کنترل زنان از جمله واگذارکردن مسولیتهای جدید ، روابط خاص مسعودرجوی بابرخی زنان شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ، ماجرای رقص رهایی و ... به روایت بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری منافقین و ... میپردازد.
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان