کشف سلاح غیرمجاز در جزیره مینو توسط مأموران ژاندارمری

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/07

شهر: Minushahr, Iran

مأموران ژاندارمری تعدادی نارنجک و مین و ۱ قبضه مسلسل کلاشینکف غیرمجاز در جزیرۀ مینو از توابع آبادان کشف کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1979-07-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
تعدادی نارنجک و مین و ۱ قبضه مسلسل کلاشینکف غیرمجاز
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص113
آدرس
Minoo Island
Minushahr, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
شهریور 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/06/01
2
تاریخ : 1358/06/02
3
تاریخ : 1358/06/03
4
تاریخ : 1358/06/04
5
تاریخ : 1358/06/05
6
تاریخ : 1358/06/06
7
تاریخ : 1358/06/07
9
تاریخ : 1358/06/09
10
تاریخ : 1358/06/10
11
تاریخ : 1358/06/11
12
تاریخ : 1358/06/12
13
تاریخ : 1358/06/13
14
تاریخ : 1358/06/14
17
تاریخ : 1358/06/17
20
تاریخ : 1358/06/20
21
تاریخ : 1358/06/21
23
تاریخ : 1358/06/23
27
تاریخ : 1358/06/27
28
تاریخ : 1358/06/28
31
تاریخ : 1358/06/31