آتش‌زدن کتابخانه مدرسۀ عالی علوم اراک توسط افراد ناشناس

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/31

شهر: Arak, Iran

نیمه‌شب، شخص یا اشخاصی با مواد آتش‌زا کتابخانۀ مدرسۀ عالی علوم اراک را به آتش کشیدند.

 

شهر
ایران، مرکزی، اراک
تاریخ واقعه
1979-07-22
نوع عملیات تروریستی
تخریب اموال عمومی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
مواد آتش زا
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
آتش گرفتن کتابخانه مدرسه عالی علوم اراک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص104
آدرس
Arak
Markazi Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
تاریخ : 1358/03/02
3
6
تاریخ : 1358/03/06
8
تاریخ : 1358/03/08
11
تاریخ : 1358/03/11
12
تاریخ : 1358/03/12
19
تاریخ : 1358/03/19
20
تاریخ : 1358/03/20