کشف سلاح توسط سپاه کرمان

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/20

شهر: Kerman, Iran

طی ۵۲ روز فعالیت سپاه کرمان، ۳۵ قبضه کلت کمری و ۶۰۰ فشنگ با کالیبرهای مختلف کشف شد.

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1979-07-11
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳۵ قبضه کلت کمری و ۶۰۰ فشنگ با کالیبرهای مختلف
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص93
آدرس
Kerman
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31