درگیری سارقین با اهالی کوری کهرک

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/15

شهر: Qasr-e Shirin, Iran

به دنبال سرقت ۷۰۰ رأس گوسفند از قریۀ کوری کهرک، ژاندارمری و اهالی با سارقان درگیر شدند. پس از ۲ ساعت تیراندازی، سارقان متواری شدند. در این درگیری، یکی از اهالی به ضرب گلولۀ سارقان مجروح شد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، قصرشیرین
تاریخ واقعه
1979-07-06
نوع عملیات تروریستی
سرقت و حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص89
آدرس
Qasr-e Shirin
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27