ورود قاچاق موشک‌های ضدتانک به ایران توسط گروه چریکی موسوم به فداییان عرب»

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/10

شهر: Tehran, Iran

اعضای ۱ گروه چریکی موسوم به فداییان عرب، تعلیمات رزمی خود را در بندر بصرۀ عراق دیدند و سپس با گذشتن از مرز، وارد ایران شدند و مقداری اسلحۀ قاچاق از خاک عراق وارد ایران کردند. در میان این سلاح‌ها، موشک‌های ضدتانک ساخت شوروی نیز وجود داشت.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-07-01
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
فداییان عرب
نوع سلاح
موشک‌های ضدتانک ساخت شوروی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص84
آدرس
Tehran
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31