پاسگاه ژاندارمری چلیک به‌مدت ۳ ساعت هدف حملۀ ضدانقلاب مسلح قرار گرفت

آذر 1359
21azar59_1
تاریخ: 1359/09/21 00:00

در ساعت ۲۰ پاسگاه ژاندارمری چلیک به‌مدت ۳ ساعت هدف حملۀ ضدانقلاب مسلح قرار گرفت. مأموران پاسگاه نیز به آتش آنان پاسخ دادند. در این حمله، تلفاتی به پرسنل پاسگاه وارد نیامد و مهاجمان زیر آتش محافظان پاسگاه مجبور به عقب‌نشینی و ترک محل شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، میاندوآب
تاریخ واقعه
1359/09/21
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31