ارتشی‌ها و پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد در آبادی دزلی با حملۀ نیروهای مسلح مواجه شدند

آذر 1359
18azar59_2
تاریخ: 1359/09/18 00:00

روزهای ۱۸ و ۱۹آذر که یگان‌های ارتش و نیروهای پاسدار و پیشمرگان مسلمان کرد به‌منظور بستن راه‌های نفوذی مزدوران عراق عازم منطقۀ عملیاتی بودند، در آبادی دزلی با حملۀ نیروهای مسلح غیرقانونی مواجه شدند. در این درگیری، تعدادی از ضدانقلاب کشته و مجروح شدند. همچنین ۳ نفر از نیروهای خودی شهید و ۴ تن مجروح شدند. یکی از شهدا کمال قمری حیدرپور، سرباز اعزامی از تهران بود. در این درگیری، از ضدانقلاب وسایل و تسلیحات زیر به غنیمت گرفته شد: ۱ دستگاه تفنگ ۱۰۶میلی‌متری و جیپ آن، ۱ دستگاه کامیون زیل، ۲ دستگاه کامیون ریو، ۱ دستگاه جیپ، ۱ دستگاه کامیون کمپرسی، ۱ دستگاه کامیون کمپرسی بنز پنج‌تن، ۱ 

قبضه خمپاره‌انداز ۱۲۰میلی‌متری، ۲ قبضه خمپاره‌انداز ۸۰میلی‌متری، ۳ قبضه تفنگ کالیبر ۵۰، ۵۶ قبضه تفنگ کلاشینکف و برنو، ۳ صندوق مهمات آرپی‌جی۷، ۲۰ پوند مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی، ۱۳ کیلوگرم دینامیت، ۲ جعبه فشنگ‌های تفنگ برنو، ۶۰ گلولۀ تفنگ ۱۰۶میلی‌متری، ۲۷ گلولۀ خمپاره‌انداز ۱۲۰میلی‌متری، ۵۰ گلولۀ خمپاره‌انداز ۸۱میلی‌متری، ۲ جعبه فشنگ برنو عراقی، مقدار زیادی دارو و قطعات موتوری.

 

شهر
ایران، کردستان، سروآباد
تاریخ واقعه
1359/09/18
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ دستگاه تفنگ ۱۰۶میلی‌متری، قبضه خمپاره‌انداز ۱۲۰میلی‌متری، ۲ قبضه خمپاره‌انداز ۸۰میلی‌متری، ۳ قبضه تفنگ کالیبر ۵۰، ۵۶ قبضه تفنگ کلاشینکف و برنو، ۳ صندوق مهمات آرپی‌جی۷، ۲۰ پوند مواد منفجرۀ تی‌ان‌تی، ۱۳ کیلوگرم دینامیت، ۲ جعبه فشنگ‌های تفنگ برنو، ۶۰ گلول
تعداد شهدا
3
تعداد مجروحین
4
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31