کشف یک چمدان پر از فشنگ از فردی ناشناس توسط پاسداران کمیته راه‌آهن

خرداد 1358
تاریخ: 1358/03/18

شهر: تهران, ایران

پاسداران کمیتۀ راه‌آهن، در داخل قطار تهران به خرمشهر، جوانی را دستگیر کردند که با ۱ چمدان و ۱ ساک دستی محتوی فشنگ عازم خرمشهر بود.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-03-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص69
آدرس
تهران, ایران

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
2
تاریخ : 1358/03/02
3
6
تاریخ : 1358/03/06
8
تاریخ : 1358/03/08
11
تاریخ : 1358/03/11
12
تاریخ : 1358/03/12
19
تاریخ : 1358/03/19
20
تاریخ : 1358/03/20