یک بمب صوتی قوی، پشت دیوار بیرونی انجمن اسلامی لشکر ۹۲ زرهی اهواز منفجر شد

مرداد 1359
تاریخ: 1359/05/13 00:00

ساعت ۱۵:۵۰ در پشت دیوار بیرونی انجمن اسلامی لشکر ۹۲ زرهی اهواز، ۱ بمب صوتی قوی منفجر شد که پنجره‌های اطراف محل انجمن اسلامی را شکست؛ اما تلفات جانی در پی نداشت.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1359-05-13
نوع عملیات تروریستی
انفجار بمب
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب صوتی
خسارات مالی
شکسته شدن پنجره‌های ساختمان انجمن اسلامی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Khuzestan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27