ضدانقلاب یکی از پرسنل بنیاد شهید سنندج را گروگان گرفتند

مرداد 1359
تاریخ: 1359/05/23 00:00

یک ستون نظامی که از سنندج عازم دیواندره بودند، در میانۀ مسیر با عناصر ضدانقلاب درگیر شدند. در این درگیری، ضدانقلاب یکی از پرسنل بنیاد شهید سنندج را گروگان گرفتند که این فرد پس از مدتی موفق به فرار شد.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359-05-23
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27