گروه ضربت کمیته انقلاب اسلامی، 8 قبضه سلاح و 148 فشنگ کشف کردند

مرداد 1359
تاریخ: 1359/05/20 00:00

گروه ضربت کمیتۀ انقلاب اسلامی در قوچان، ۱ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه مسلسل ام۳، ۱ قبضه کالیبر ۳۸، ۲ قبضه کلت، ۱ قبضه برنو، 2 قبضه کلت والتر و ۱۴۸ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، قوچان
تاریخ واقعه
1359-05-20
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه مسلسل ام۳، ۱ قبضه کالیبر ۳۸، ۲ قبضه کلت، ۱ قبضه برنو، 2 قبضه کلت والتر، ۱۴۸ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Razavi Khorasan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27