کشف صدها نوع سلاح و مهمات توسط پاسداران کمیتۀ منطقۀ ۱۲ تهران

دی 1358
تاریخ: 1358/10/21

شهر: Tehran, Iran

پاسداران کمیتۀ منطقۀ ۱۲ تهران در بازرسی خودرو‌هایی که در جادۀ ساوه به قم در حرکت بودند، صدها نوع اسلحه و مهمات و سلاح سرد کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-10-21
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص287
آدرس
Tehran Province, Tehran
12th, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27