حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به مردم از داخل خودرو در بوکان

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/30

شهر: Bukan, Iran

ضدانقلاب مسلح هنگام راه‌پیمایی، مردم را از درون ۱ ماشین لندرور به رگبار بستند و همچنین پاسداری به نام عبدی را به گروگان گرفتند و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند. مردم بوکان در پی سخنرانی امام به جشن و شادی و راه‌پیمایی پرداخته بودند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1358-08-30
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه و گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص242
آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27