ترور مهندس ملک‌پور یکی از مدیران شرکت ملک‌شهر اصفهان

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/24

شهر: Isfahan, Iran

۲ موتورسوار مهندس محمدعلی ملک‌پور، یکی از مدیران و شرکای شرکت ملک‌شهر اصفهان را ترور و مجروح کردند. در این حادثه، ۱ عابر پیاده نیز مجروح شد.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1358-08-24
نوع عملیات تروریستی
ترور اشخاص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص238
آدرس
Malek Shahr, Isfahan
Isfahan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31