کمین سارقان مسلح در محور روستاهای اطراف کرمانشاه

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/22

شهر: Kermanshah, Iran

شب عده‌ای از سارقان مسلح در روستاهای کاکی‌های سنجابی که از سکنه خالی است و ده‌ابراهیم و ده‌تمام، بر سر راه کمپرسی‌های ماسه‌کش کمین کرده، رانندۀ ۱ کمپرسی را با ضربۀ تفنگ مصدوم کردند و کمپرسی را به سرقت بردند. پیش از این نیز در مسیر چهارزبر به کورزان هفت‌آشیان، سارقان مسلح ۱ کمپرسی دیگر را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-08-22
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
سرقت 2 کمپرسی
منبع
کتاب روزشمار وقايع تروريستي ايران، سالهاي 1357و1358 جلد 1 ص237
آدرس
Kermanshah
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31