کشف تعداد زیادی اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری

آبان 1358
0041
تاریخ: 1358/08/18

مأموران ژاندامری نواحی مختلف کشور از جمله خوزستان موفق شدند ۲۲ قبضه سلاح جنگی، کمری، شکاری و مسلسل دستی و نیز ۱۹۰ عدد انواع مهمات کشف کنند.

 

شهر
ایران، خوزستان
تاریخ واقعه
1358-08-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
کلت کمری، جنگی، شکاری و مسلسل
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص232
آدرس
Khuzestan Province
Iran
آذر 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/09/04
12
تاریخ : 1358/09/12
16
تاریخ : 1358/09/16
17
تاریخ : 1358/09/17
18
تاریخ : 1358/09/18
19
تاریخ : 1358/09/19
20
تاریخ : 1358/09/20
21
تاریخ : 1358/09/21
23
25
تاریخ : 1358/09/25
29
تاریخ : 1358/09/29