حمله افراد مسلح غیرقانونی به سرنشینان خودروهای عبوری در سنندج

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/16

شهر: Sanandaj, Iran

افراد مسلح، به خودرویی با ۴ سرنشین هنگام عبور از خیابان طالقانی سنندج حمله کردند که تعدادی، کشته و زخمی شدند. سرنشینان این خودرو از مهاجمان  مسلح بودند و ضدانقلاب این عده را اشتباهاً به جای پاسداران به گلوله بستند. در خصوص این حادثه، چند تن دستگیر شدند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1358-08-16
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
2
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص231
آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27