عامل اصلی ناآرامی‌های آذربایجان غربی کشته شد

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/14

شهر: Salmas, Iran

نظامیان یکی از اشرار معروف سلماس به نام بجان را کشتند. وی از همکاران سنار مامدی بود. از وی قرص سیانور و سلاح کمری و تفنگ برنو به دست آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، سلماس
تاریخ واقعه
1358-08-14
نوع عملیات تروریستی
-
گروهک تروریستی
حزب دمکرات کردستان
نوع سلاح
-
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص229
آدرس
Salmas
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27