شهادت دکتر سیدمرتضی قاضی توسط اعضای گروهک فداییان خلق و حزب منحلۀ دمکرات

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/08

شهر: Mahabad, Iran

 اعضای گروهک فداییان خلق و حزب منحلۀ دمکرات با کمین در بین راه مهاباد به سردشت، دکتر سیدمرتضی قاضی را هدف رگبار مسلسل قرار دادند و به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1358-08-08
نوع عملیات تروریستی
ترور شخص
گروهک تروریستی
فدائیان خلق و حزب دموکرات
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص221
آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27