انفجار دو بمب در ژاندارمری و منزلی مسکونی در منطقه زرگتن پیرانشهر

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/08

شهر: Piranshahr, Iran

 ۱ بمب در حیاط واحد ژاندارمری و ۱ بمب در منزلی مسکونی واقع در منطقۀ زرگتن پیرانشهر منفجر شد که تلفات و خسارتی نداشت. همچنین ۱ گلولۀ بازوکا به ۱ خانۀ شخصی برخورد کرد که خوشبختانه منفجر نشد و فقط به خود صاحبخانه جراحتی وارد شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی،پیرانشهر
تاریخ واقعه
1358-08-08
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب، بازوکا
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص221
آدرس
West Azerbaijan Province, Piranshahr
Azadi, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27