مینهایی که توسط منافقین و کومله از زمان جنگ بجا مانده جان چندین نفر از کولبران و اهالی روستای مزرعه را گرفته است

97-2-22
دسته بندی
اردیبهشت 1397
تاریخ
1397/02/22
شهر
کردستان
تاریخ واقعه
1397/2/22
منبع
ایسنا
سند مرتبط

به گزارش خبرگزاری ایسنا از روستای مرزی مزرعه در غرب کشور  نشان می دهد که بیشتر خطوط مرزی آلوده به مین‌های بجا مانده از جنگ است که نیروهای کومله و منافقین هنگام عقب‌نشینی کار گذاشته‌اند و ده‌ها تن از روستاییان و کولبران در طول سال‌های گذشته روی مین رفته و دست و پا و چشم‌شان را از دست داده‌اند. در روستای مزرعه ۵ نفر به همین علت قطع عضو شده‌اند.

 
 
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25