واکنش سخت آیت‌الله طالقانی به مسعود رجوی
عنوان:      واکنش سخت آیت‌الله طالقانی به مسعود رجوی
مجموعه ها:      conversation
شناسه کتاب:      2038
نویسنده:      گفت‌وگوی مشروح فارس با مهدی طالقانی
شابک:      139703151
تعداد صفحات:      8
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

مهدی طالقانی گفت: تقی‌ شهرام با پدر جلسه مخفی می‌گذارد مسئله انشعاب سازمان را بیان می‌کند. بعد پدر را تهدید می‌کند اگر دست از حمایت‌ از سازمان برداری می‌کشیمت. طالقانی جواب می‌دهد که از توپ و تانک‌های رژیم نترسیدم از شما بترسم.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25