واژه ها و اصطلاحات فرقه رجوی

عنوان:      واژه ها و اصطلاحات فرقه رجوی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      20
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      1458
تعداد صفحات:      277
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

یکی از شیوه های اساسی شناسایی خرده فرهنگ ها ، مطالعه زبان رایج و لحن گفتاری و نوشتاری آن است ، سازمان منافقین خرده فرهنگی سیاسی است که زبان خاصی را برای برقراری ارتباط تدارک دیده است .

اساساً هر چه یک خرده فرهنگ در مناسبات خود به شکل بسته تر عمل کند ، فرهنگ گویشی ویژه ای را تولید می کند که با فرهنگ غالب ( فرهنگ کل ) تفاوت خواهد داشت، شاید بتوان بخش اعظمی از این سیاق گفتارها را " لوترا " نامید .

لوترا زبان عامیانه و گاه رمز شده ای است که در میان اعضای یک فرهنگ رواج دارد ، از آنجا که سازمان منافقین نوعی خرده فرهنگ مجزا و بسته سیاسی است ، زبان گفتاری و نوشتاری ویژه ای یافته است که کنکاش آن برای محققان و افراد دخیل در موضوع خالی از لطف نخواهد بود .

به هر تقدیر سه مؤلفه عمده موجب شده است نوعی لحن گفتاری و فرهنگی ویژه در سازمان مذکور رواج چشمگیری یابد ، به عبارت دیگر لحن کلام شفاهی و نوشتاری سازمان ناشی از سه مؤلفه است :

1. مشی سیاسی ( مبارزه مسلحانه ) .

2. قالب بسته فرقه ای .

3. اقتضائات عمومی خرده فرهنگ ها .

واژه ها و اصطلاحاتی که در این مجموعه به کار گرفته است ، تماماً از طریق بررسی متن و محتوای نشریات و کتب سازمان و نیز برنامه های دیداری و شنیداری آن ( رادیو و شبکه تلویزیونی ) استخراج گردیده و یا با مطالعه مدارک و دست نوشته های آنها برداشت شده است .

تنی چند از عناصر جدا شده سازمان نیز در تهیه و گرد آوری بخشی از واژگان دخالت داشته اند ، این مجموعه حاوی برخی از کلمات رمزی ، اصطلاحات ، واژگان ، تعابیر و تکیه کلام هایی است که غالباً در شرایط پس از انقلاب اسلامی وضع شده است .

مسلماً آشنایی افراد مبتدی بدان مدخل و زمینه مناسبی برای ورود به موضوع و مطالعه آسانتر تشکیلات را فراهم خواهد آورد ، در اینجا ذکر چند نکته ضروری می نماید :

1. چنانچه در کتاب حاضر لفظ " تشکیلات " آمده است ، منظور تشکیلات منافقین است .

2. در توضیح هر واژه ممکن است واژه یا اصطلاح دیگری ذکر شده باشد که برای خواننده مفهوم نباشد ، در این صورت می بایست به توضیح آن در جای دیگر کتاب مراجعه نماید .

3. برخی واژگان ممکن است در ذهن خواننده معنی و مفهوم دیگری داشته باشد ، لیکن در این کتاب هدف صرفاً بیان معنی آن واژگان از نظر گروهک منافقین بوده است .

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31