بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، با هدف حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت، ايثار، جهاد و شهادت به موجب فرمان رهبر معظم انقلاب در پایان جنگ ایران و عراق در مهرماه سال ۱۳۶۹ بنیان نهاده شد.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25