بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، با هدف حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت، ايثار، جهاد و شهادت به موجب فرمان رهبر معظم انقلاب در پایان جنگ ایران و عراق در مهرماه سال ۱۳۶۹ بنیان نهاده شد.

Book Library, by OrdaSoft!