گفتارمتن مستند گرگ‌ها، قسمت هفتم (انقلاب ایدئولوژیک)
عنوان:      گفتارمتن مستند گرگ‌ها، قسمت هفتم (انقلاب ایدئولوژیک)
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2049
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      139703292
تعداد صفحات:      17
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در سال 1360 مسعود رجوی به پاریس گریخت. با تجمع دیگر اعضای رهبری مجاهدین خلق در فرانسه علاوه بر هدایت تیم‌های ترور، فعالیت سیاسی و تبلیغاتی این سازمان در اروپا گسترش یافت. اسناد و فیلم‌های به دست آمده مسائل بسیار جالبی از آن سال‌ها را ثبت نموده است. عباس داوری گزارش فعالیت‌های سیاسی مجاهدین خلق را در فرانسه چنین به سازمان اطلاعات و امنیت عراق منتقل می‌کند.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25