گفتارمتن مستند روایت فتح درباره عملیات مرصاد
عنوان:      گفتارمتن مستند روایت فتح درباره عملیات مرصاد
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2012
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      139701280
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

روزهای بعد از قبول قطعنامه 598، اواخر تیر و اوایل مرداد ماه 1367، برای مردم بیدار و درد آزموده ما روزهای امتحانی دیگر بود و درخششی دیگر. چه بود آنچه که ما را به پذیرش قطعنامه 598 کشانده بود؟ هر چه بود، دشمن ما بیش از حد به توهمات و انگارهای غلط خویش اعتماد کرده بود، یک بار دیگر هجوم گسترده ای را با همان شیوه نخستین، از جبهه های جنوب و غرب و شمال غربی آغاز کرد تا شاید بتواند به همان مراد اولیه خویش دست یابد و ریشه این شجره طیبه، این تنها حکومت حق در سراسر جهان را از خاک کره زمین خارج سازد. اما زهی خیال باطل!

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25