منافقين چگونه خود را معرفی می‌کنند؟

 
عنوان:      منافقين چگونه خود را معرفی می‌کنند؟
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2043
نویسنده:      سیدرضا قزوینی
شابک:      13970321
تعداد صفحات:      3
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این موضوع که منافقین خود را چگونه می‌بینند یا تمایل دارند خود را چگونه به دیگران نشان دهند موضوعی قابل توجه است.

بیش از 50 سال از تأسیس این گروه می‌گذرد و تفکرات و رفتارهایش برای کسانیکه از نزدیک آن را می‌شناسند یا درباره آن پژوهش و مطالعه کرده‌اند کاملا شناخته شده است. طبیعتا و به طریق اولی نیز مردم خاطره برخورد نزدیک با منافقین و خشونت آنان در سالیان نه چندان دور گذشته را از یاد نبرده اند.

Please past text to modal
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31