نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند
عنوان:     نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      1999
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      13970114
تعداد صفحات:      36
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این گزارش با هدف مرور دیدگاه‌های اقتصادی اعضای شاخص مجاهدین خلق و با تمرکز ویژه بر زندگی کوتاه محمود عسکری زاده نوشته شده که با نگارش یکی از مهمترین رساله‌های مرجع مجاهدین قصد داشت، مبارزه علیه "سرمایه داری وابسته" حکومت پهلوی و "انگل سرمایه داری" را تئوریزه کند.