جنگ تحميلي در تحليل گروهك ها

عنوان:      جنگ تحميلي در تحليل گروهك ها
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      63
نویسنده:      سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
شابک:      1245
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تغيير مواضع ايدئولوژيك و پذيرش تئوري و تحليل هاي ماديگرايانه ماركسيسم در سال 54 ، آغازي بود بر افول اختر كم فروغ سازمان مجاهدين خلق ايران و افتادن از چشم و دل مردم و از كف دادن اعتبار و احترام مردمي و جدا شدن از صف مبارزات اسلامي امت و فرو غلتيدن در گرداب خود مداري و ذهني گرايي .

و اينگونه شد كه همچون بسياري از گروه ها و سازمان هاي سياسي كوچك و بزرگ ، سازمان مجاهدين خلق از ايفاي نقشي مؤثر و مثبت در تكوين و تحقق انقلاب اسلامي عاجز ماند و عملاً و ناگزير ،‌ تنها نظاره گر پيروزي اصيل ترين و عظيم ترين انقلاب الهي _ انساني در چهارده قرن اخير به رهبري ابر مجاهد و مصلح عصر غيبت ، حضرت امام خميني بود .

خصلت عمده مجاهدين ، خود محوري و قدرت طلبي است ، از اين رو همواره درصدد كسب قدرت و حتي حكومت بوده اند و به همين جهت از اولين روز پيروزي انقلاب اسلامي ، سهم بزرگي از آن طلب مي كردند و با اتخاذ مواضع سياسي پيچيده و پر ابهام و روش هاي منافقانه مبتني بر تفكر چپ ، سعي در زمينه سازي براي دستيابي به هدف استراتژيك خود داشتند.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25