خاطرات حجة الاسلام جعفر شجونی

عنوان:      خاطرات حجة الاسلام جعفر شجونی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      43
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      10154
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در زندان انواع شكنجه ها بود ، عاملین این شكنجه ها گاهی چپی ها و گاهی هم مجاهدین خلق بودند . مجاهدین ما را بایكوت كردند . ما حرام و حلالی می گفتیم ، نجس و پاكی می گفتیم . آنها روحانی خودشان را كه آدمی خبیث به نام جلال گنجه ای بود ، ایدئولوگ و سخنگوی خودشان می دانستند و ما را كه كار كشته و تجربه آموخته و مسن بودیم ، مثل بنده ، حجت الاسلام آقای فاكر و سایر آقایان را كه آنجا بودند بایكوت می كردند كه چرا ما می گوییم : " این نجس است ، آن پاك است و آن حرام است . " چپی ها می آمدند ، مخصوصاً دست شان را می شستند و سعی می كردند كه آب آن را به ما بپاشد ...

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25