خاطرات محسن رفیق دوست

عنوان:      خاطرات محسن رفیق دوست
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      42
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      44021
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

آشنایی من با سعید محسن و حنیف نژاد از سران مجاهدین خلق به سال های دور یعنی زمانی که در نهضت آزادی فعالیت می کردیم باز می گردد ، ولی وقتی ما به نهضت امام پیوستیم دیگر ارتباطی با آنها نداشتیم تا این که دوباره در سال 1348 با آنها ارتباط یافتم .

آشنایی ام به ویژه با سعید محسن در جلسات سخنرانی مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در مسجد هدایت بود . چون من به ایشان ارادت داشتم به جلسات سخنرانی ایشان در مسجد هدایت غالباً می رفتم .سعید محسن و حنیف نژاد هم به این سخنرانی ها می آمدند تا این که آنها رفتند دانشگاه و بعد فارغ التحصیل گردیدند ، بعد از آن رفت و آمدشان به سخنرانی های مرحوم طالقانی کم شد ...

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25