سازمان مجاهدین خلق

عنوان:      سازمان مجاهدین خلق
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      37
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      14578
انتشارات:      حسین احمدی روحانی
تعداد صفحات:      187
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0.5 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

حسین احمدی روحانی در سال 1320 هـ . ش در مشهد متولد شد ، پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل به دانشگاه کشاورزی کرج راه یافت ، وی از دومین گروهی است که به سازمان مجاهدین پیوست و از کادرهای مرکزیت سازمان شد .

تدوین کتاب " شناخت " از آثار حسین روحانی است ، وی در ماجرای هواپیماربایی سازمان به عراق رفت و مدت ها در راستای اهداف سازمان مجاهدین به عراق و بیروت سفر کرد .

بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان (1354) نیز مارکسیست شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تنی چند از بازماندگان سازمان مجاهدین " سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر " را بنیان گذاشت ، سازمان پیکار که بنای خصمانه ای با جمهوری اسلامی گذاشته بود ، در تیرماه 1360 مورد شناسایی نیروهای انقلاب قرار گرفت و ضربه ای کاری را پذیرفت .

در این عملیات بیش از صد قبضه سلاح خودکار و تعدادی از کادرهای سازمان دستگیر شدند ، حسین روحانی تلاش کرد تا سازمان را بار دیگر سر و سامان بدهد ، ولی مجدداً در بهمن ماه همان سال ، سازمان مورد حمله نیروهای انقلاب قرار گرفت و اعضای باقیمانده ، از جمله حسین روحانی دستگیر شدند .

حسین روحانی در زندان به همکاری پرداخت و اطلاعات ذی قیمتی را در اختیار نیروهای انقلاب گذاشت ، از جمله تألیفات روحانی همین کتابی است که در پیش روی دارید ، عین این کتاب به دست خط حسین روحانی ، در مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود و در بسیاری از کتاب هایی که در رابطه با انقلاب اسلامی نوشته شده است به عنوان " دست نوشته های حسین روحانی " مورد استناد قرار گرفته است .

Book Library, by OrdaSoft!