منافقین و جنگ تحمیلی

عنوان:      منافقین و جنگ تحمیلی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      29
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      021645
تعداد صفحات:      119
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

قبل از جنگ تحمیلی رادیو فارسی زبان رژیم صهیونیستی عراق در تبلیغاتی که بر علیه نظام ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته بود ، همواره از تحلیل ها ، مواضع عقیدتی و سیاسی نشریات منافقین استفاده می نمود .

این عمل حساب شده و هماهنگ درونی و برونی حتی قبل از جنگ برای مردم و ناظران سیاسی حزب اللهی ایران مشهود بود و بیانگر این واقعیت پشت پرده بود که عراق و منافقین سر در آخور شیطان بزرگ دارند و از یک جا منشاء می گیرند .

و الا چرا و به چه دلیل تحلیل ها و مواضع سیاسی ، عقیدتی منافقین باید از رادیوی عراق پخش بشود ؟

به هر حال با چنین تبلیغاتی از یک سو در جهان مطرح می ساختند که ایران از درون دارای تضادهایی است و گروهک های مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ایران فراوانند تا بدین وسیله وجهه و حیثیت بین المللی رژیم نو پای جمهوری اسلامی را از بین ببرند و از سوی دیگر سازمان را در بعد بین المللی بزرگ جلوه دهند و خوی جای بیندازند .

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25